Fler och fler har börjat välja att adoptera vuxna katter istället för att skaffa kattunge, detta för att det spridits mycket information på sociala medier och katter som är i stort behov av familjer dyker dagligen upp online via olika kattjourer och katthem.

Vilka katter omplaceras?

Det går inte att generalisera vilken typ av katter det är som behöver adopteras och omplaceras utan det är en stor variation. Det kan handla om katter som haft ett mycket bra liv men vars ägare blivit plötsligt sjuk eller avlidit samtidigt som det kan handla om katter som haft det mycket svårt eller kanske blivit övergivna. Katthem och kattjourer brukar ha en hel del information om varje katt så att man vet vad man ger sig in i.

Att vinna katten förtroende

En vuxen katt som adopteras till ett nytt hem kan ha det betydligt svårare än en kattunge att känna sig hemma i sin nya familj. Den kan vara rädd, stressad och orolig och må dåligt ett tag. Tålamod är ett nyckelord i processen att vinna en katts förtroende. Låt katten vara för sig själv och erbjud närhet utan att tvinga katten att vara nära. Ställ maten på en stillsam plats, gärna där katten är. Om katten gömmer sig under en säng eller soffa kan det vara bra att ställa in lite mat där så den kan ta när den känner sig redo. Ofta dyker skygga katter upp på natten och börjar undersöka sitt nya hem. Gå inte fram till katten då utan låt den komma i sin egen takt.

Hur går en adoption till?

Olika katthem och kattjourer har olika processer men generellt sett så tittar man på hemsidan och blir intresserad av en eller två katter. Därefter besöker man katthemmet och får träffa katten. Någon volontär brukar därefter göra ett hembesök och sen skrivs kontrakt och avgift för kastrering och annat betalas. I kontraktet brukar det stå att man inte får sälja eller omplacera katten vidare, utan kan man inte ha den kvar ska den tillbaka till katthemmet eller kattjouren.