Katten är ett av de allra vanligaste husdjuren hos människan, både i Sverige och i övriga världen. Den hör till gruppen rovdjur och används både som sällskap och för att jaga råttor och andra skadedjur. I Sverige är katten det vanligaste husdjuret före hund.

Föda

Katter är så kallade karnivorer, vilket innebär att de endast kan leva på en kost bestående av kött.

Antal

Antalet katter som finns i hela världen uppskattas till ca 600 miljoner stycken. I Sverige finns troligtvis över 1,2 miljoner katter. Då alla katter inte är ID-märkta finns det troligtvis fler.

Ålder

En katt blir normalt sett mellan 15-18 år om den sköts om rätt och klarar sig från diverse sjukdomar eller olyckor. Den katt som blivit äldst i hela världen blev lite drygt 36 år.

Storlek

Storleken på en katt varierar efter ras och ålder, men generellt sett brukar en katt väga mellan 3,6- 4,5 kg.

Beteende

Ett vanligt beteende hos en katt är att den spinner. Oftast gör den det när den är nöjd och t.ex. ligger i knät och blir klappad, men den kan även spinna när den är rädd eller har ont. Om en katt vill kela brukar den stryka sig mot benen på personen i fråga, eller när den vill markera revir.

Fysik

Katter är mycket akrobatiska och kan med lätthet göra ett hopp upp i luften på ca 2 meter. När de springer går det också undan. En katt kan nå en hastighet av hela 50 km i timmen. Katter har även en förmåga att alltid landa på tassarna om de hoppar eller faller. En katt som faller fritt kan klara ett fall på ca 5 meter tack vare sin förmåga att landa mjukt.

Raser

Det finns ca 40 godkända kattraser. De allra vanligaste raserna är Norsk skogkatt, Perser, Birma, Maine Coon och Ragdoll.